101 namen van GodAlle kennis die de mens in de loop der eeuwen over 101 namen van God heeft vergaard, is nu op het internet beschikbaar, en wij hebben die voor u op een zo toegankelijk mogelijke manier gebundeld en geordend. Wij willen dat u snel en efficiënt toegang krijgt tot alles wat u over 101 namen van God wilt weten; dat uw ervaring plezierig is en dat u het gevoel hebt dat u echt de informatie over 101 namen van God hebt gevonden waarnaar u op zoek was.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben wij ons niet alleen ingespannen om de meest actuele, begrijpelijke en waarheidsgetrouwe informatie over 101 namen van God te verkrijgen, maar wij hebben er ook voor gezorgd dat het ontwerp, de leesbaarheid, de laadsnelheid en de bruikbaarheid van de pagina zo aangenaam mogelijk zijn, zodat u zich kunt concentreren op het wezenlijke, het kennen van alle beschikbare gegevens en informatie over 101 namen van God, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over iets anders, wij hebben het al voor u geregeld. Wij hopen dat wij ons doel hebben bereikt en dat u de informatie heeft gevonden die u zocht over 101 namen van God. We heten u dus van harte welkom en moedigen u aan om te blijven genieten van de ervaring van het gebruik van scientianl.com .

In het zoroastrisme is 101 namen van God ( Pazand Sad-o-yak nam-i-khoda ) een lijst met namen van God ( Ahura Mazda ). De lijst is bewaard gebleven in het Perzisch , Pazand en Gujarati .

De 101 namen worden vaak genomen tijdens Baj (ceremonieel gebed) tijdens het Yasna- ritueel terwijl ze continu met de ring gemaakt van "Hasht" (acht) metalen met het haar van de pure Varasya genaamd "Vars", in het watervat worden besprenkeld.

Lijst met namen

Hieronder vindt u twee vertalingen voor elke naam, de ene door Meher Baba en de andere van een online bron (persiandna.com).

Nummer Naam (geromaniseerd) Naam (Modern Perzisch) Vertalingen
1 Yazad
Yazad
Aanbidding
waardig Yaz betekent waardig om afgestemd te worden; Lofwaardig
2 Harvestp-tawan
Harvestp-Tavaan
All-Krachtige
Almighty
3 Harvestp-agah
Harvestp-Aagaah
Alwetend
Alwetend
4 Harvestp-
khoda Harvestp-Khudaa
Heer van alles
Heer van Alles
5 Abadeh
Abadah
Zonder te beginnen
Zonder te beginnen
6 Abi-anjam
Abee-Anjaam
Zonder einde
Zonder einde
7 Bun-e-stiha
Bune-Steeh
Wortel van creatie
Wortel van creatie
8 Frakhtan-taih
Fraakhtan-Teh
Eindeloze gelukzaligheid
Het einde van alles
9 Jamaga
Jamaga
Oorspronkelijke oorzaak
Oude oorzaak
10 Prajatarah
Parajtarah
Verheven nog een
nobele
11 Tum-afik
Tum-Afeek
Puurste van de puurste
meest open (onschuldig)
12 Abaravand
Abarvand
Los van alle
Scheid van All
13 Paravandeh
Parvandaah
In contact met iedereen
Verbonden met iedereen
14 An-ayafeh
An-Aiyaafah
Onbereikbaar
Onbereikbaar voor iedereen
15 Hama-Ayafeh
Ham-Aiyaafah
Verkrijger van allen
die allen kunnen bereiken
16 Adro
Aadaro
Meest Rechtvaardige
Meest rechttoe rechtaan; Echte van allemaal
17 Gira
Geeraa
Handhaver van iedereen
die iedereen vasthoudt
18 A-ehem
A-Chem
Voorbij de rede
zonder oorzaak (heeft geen reden van bestaan nodig)
19 Chamana
Chamanaa
Soevereine reden
Reden van bestaan
20 Safana
Safanaa
Overvloedige
Schepper van Vooruitgang
21 Afza
Afjaa
Ooit productieve
schepper van groei
22 Nasha
Naashaa

Iedereen gelijk bereiken Wie iedereen gelijk bereikt
23 Parwara
Parvaraa
voedster
Provider
24 Ianaha
Eeyaanah
Beschermer van de wereld
Beschermer van de schepping
25 Ain-aenah
Aaeen-Aaenah
Nooit Veranderen
Niet Anders
26 An-aenah
An-Aaeenah
Vormloos
zonder vorm
27 Kharoshid-tum
Khrosheed-Tumo
De meest standvastige onder de standvastige
meest vastberaden
28 Mino-tum
Meeno-Tum
Heer Onzichtbaar
Meest Onzichtbaar
29 Vasna
Vaasnaa
Allesdoordringend
Alomtegenwoordig
30 Harvastum
Harvastum
Al met al
Meest compleet
31 Hu-sepas
Hu-Sepaas
Onze diepe dank
waardig Dankzegging waard
32 Har Hamid
Har Hameed
Allemaal omarmen goedheid
volledig goed van aard
33 Har-naik faraih
Har-Nek-Fareho
Allen omarmen Heilig licht
Volledig Goed Edele Aura
34 Baish-tarana
Besh-Tarnaa
Verwijderaar van aandoening
Verwijderaar van lijden
35 Taronish
Taroneesh
Voorbij Kwelling
Mysterieus
36 Anah-aoshaka
An-Aoshak
Onsterfelijk
Onsterfelijk
37 Farasaka
Farsak
Vervuller van heilige verlangens
Verlener van wensen
38 Pajohdehad
Pajoh-Dahad
Schepper van Heilige attributen
Schepper van Edele Natuur
39 Khwafar
Khvaafari
Barmhartige rechter
genereus met gerechtigheid
40 Avakhshiaea
Afakhsheeaaeaa
Barmhartige gever Verlener
van vrijgevigheid
41 Abaraja
Abarjaa
Overvloedige gever
Meest overvloedige aanbieder
42 A-satoha
A- Satoho
Onoverwinnelijk
die niet boos wordt
43 Rakhoha
Rakho
Vrijste van de vrije
Onafhankelijke; Zonder zorgen
44 Varun
Varoon
Verlosser van het kwaad
Beschermer van het kwaad
45 A-farefah
A-Farefah
Nooit bedriegen
wie niet bedriegt
46 Be-fareftah
Be-Farefah
Nooit bedrogen
wie niet bedrogen kan worden
47 A-dui
A-Duee
Een zonder een tweede
Zonder Dualiteit
48 Kam-rad
Kaame-Radi
Heer van verlangen
Heer van wensen
49 Farman-kam
Farmaan-Kaam
Bevelhebber van soeverein verlangen
Wens is zijn bevel
50 Aekh Tan
Aokh-Tani
Ziel opperste
zonder lichaam
51 A-Faremosh
A-Faremosh
Nooit vergeten
wie niet vergeet
52 Hamarna
Hamaarnaa
Gewoon boekhouder
beheerder van de rekeningen
53 Sanaea
Sanaeaa
Weten alle dingen die het
waard zijn om te weten; Alles wetend
54 A-tars
A-Tars
Onverschrokken
Onverschrokken
55 A-bish
A-Beesh
Verstoken van pijn
zonder te lijden
56 A-frajdum
Afraajdum
De meest verhevene, de
allerhoogste
57 Ham-chun
Ham-chun
Altijd hetzelfde
Altijd hetzelfde
58 Mino-satihgar
Meeno-Steeh-Gar
Onzichtbare Schepper van het Universum
Schepper van het Universum Onzichtbaar
59 A-minogar
A-Meenogar
Schepper van de diep spirituele
schepper van veel onzichtbare creaties
60 Mino-nahab
Meeno-Nahab
Verborgen in de geest
Verborgen in onzichtbare schepping
61 Adar-bad-gar
Aadar-Baad-Gar
Omvormer van vuur in lucht
die vuur in lucht verandert
62 Adar-nam-gar
Aadar-Nam-Gari
Omvormer van vuur in dauw
die vuur in water verandert
63 Bad-adar-gar
Baad-Aadar-Gar
Omvormer van lucht in vuur
die lucht in vuur verandert
64 Bad-nam-gar
Baad-Nam-Gari
Transmuter van lucht in dauw
die lucht in water verandert
65 Bad-gail-gar
Baad-Gel-Gar
Transmuter van lucht in aarde
die lucht in stof verandert
66 Bad-gred-tum
Baad-Gerd-Tum
Opperste Transmutator van lucht in stof
die lucht in wind verandert
67 Adar-kibritatum
Aadar-Keebreet-Tum
Opperste Transmutator van vuur in goddelijke vonken
die vuur in juwelen verandert
68 Bad-gar-jae
Baad-Garjaae
Overal lucht verspreiden
Wie creëert lucht op alle plaatsen
69 Ab-tum
Aab-Tum
Schepper van levengevend water
Schepper van veel water
70 Gail-adar-gar
Gel-Aadar-Gar
Omvormer van stof in vuur
die stof in vuur verandert
71 Gail-vad-gar
Gel-Vaad-Gar
Transmuter van stof in lucht
die stof in lucht verandert
72 Gail-nam-gar
Gel-Nam-Gar
Transmuter van stof in water
die stof in water verandert
73 Gar-gar
Gar-Gar
Meestervakman
Schepper van makers
74 Garo-gar
Gar-O-Gar
Belooner van oprechte verlangens
(Vervuller van wensen) *
75 Gar-a-gar
Gar-Aa-Gari
Schepper van de hele mensheid en haar acties
(Schepper van de mensheid) *
76 Gar-a-gar-gar
Gar-Aa-Gar-Gari
Schepper van al het menselijk en dierlijk leven
(Schepper van alle dingen) *
77 A-gar-agar
A-Gar-Aa-Gari
Schepper van alle vier de elementen
(Schepper van 4 elementen) *
78 A-gar-a-gar-gar
A-Gar-Aa-Gar-Gari
Schepper van alle planeten en alle andere werelden
(Creator of Stars) *
79 A-guman
A-Gumaan
Nooit in twijfel
Zonder twijfel
80 A-jaman
A-Jaman
Ageless
Timeless
81 A-Khuan
A-Khuaan
Eeuwig wakker
Slapeloos
82 Amast
Aamasht
Altijd alerte
waarschuwing
83 Fashutana
Fashutanaa
Altijd-beschermende,
altijd bewakende en vooruitstrevende maker
84 Padmani
Padmaanee
Recorder van de acties van de mens
Keeper of Limits
85 Firozgar
Feerozgar
Zegevierend
Zegevierend
86 Khudawand
Khudaavand
Heer van het Universum
Heer van de Schepping
87 Ahuramazd
Ahur-Mazd
Heer van Leven en Wijsheid
Wijze Heer
88 Abarin-kuhan-tawan
Abreen-Kohun-Tavaan
Behoeder van creaties die de
originaliteit van creaties het best kunnen behouden
89 Abarin-nao-tawan
Abreen-No-Tavaan
Vernieuwer van creatie
Meest in staat om nieuwe creaties te creëren
90 Vaspan
Vaspaan
Alle creaties omarmen die alle creaties
kunnen bereiken
91 Vaaspar
Vaspaar
Gever van alle dingen
die alles kan bieden
92 Khawar
Khaavar
Oneindig geduldig
genereus
93 Ahu
Ahu
Heer van bestaan
Heer van bestaan
94 Avakshidar
Avakhseedaar
Vergever van zonden
Vergever
95 Dadar
Daadaar
Goddelijke Schepper
Schepper van Gerechtigheid
96 Raiyomand
Rayomand
Gestraald in glorie
Vol Helderheid
97 Khorehmand
Khorehmand
Haloed in licht
vol aura, licht
98 Davar
Daavar
Heer van Gerechtigheid
Gever van Ware Gerechtigheid
99 Kerfaigar
Kerfegar
Lord of Just Beloningen
Lord of Good Works
100 Bokhtar
Bokhtaar
Bevrijder
Gever van Vrijheid voor Vooruitgang
101 Farsho-gar
Frash-Gar
Ontwaker van de eeuwige lente
Opfrissing van de ziel met vooruitgang

Zie ook

Referenties


Opiniones de nuestros usuarios

Angelique Snijders

Correct. Het geeft de nodige informatie over 101 namen van God., Juist

Anne Meijer

Dank u. Het artikel over 101 namen van God was nuttig voor mij., Zeer interessant artikel over 101 namen van God

Roy Van Der Laan

Goed artikel over 101 namen van God