Bevolking

Bevolking, populatie of inwoners is het aantal mensen die in een bepaald geografisch gebied of land leven. Als zodanig wordt het ook wel voor dieren en andere organismen gebruikt, maar dan wordt meestal gesproken over populatie.

Vaak wordt het woord bevolking in combinatie met het inwonertal gebruikt om het aantal inwoners aan te duiden. Het gaat dan zowel om formeel geregistreerde ingezetenen als om mensen die om de een of andere reden niet bekend zijn bij overheidsinstanties – hetzij door een gebrekkige bevolkingsadministratie, hetzij doordat mensen zich aan inschrijving hebben onttrokken of zich na vestiging nog niet gemeld hebben. Veel statistische bureaus zullen het aantal ongeregistreerde inwoners schatten om tot een zo waarheidsgetrouw mogelijk inwonertal te komen.

De bevolkingsdichtheid geeft aan hoeveel mensen of organismen een oppervlakte-eenheid bewonen. Dit wordt uitgedrukt in inwoners per vierkante kilometer.

Bevolking en bevolkingsdichtheid van een gebied is statistische informatie die op veel plaatsen is terug te vinden, bijvoorbeeld in een willekeurige atlas. Al naargelang het gebruik van deze informatie kunnen de aantallen zijn opgesplitst naar bevolkingsgroepen, leeftijd of geslacht. In dat geval wordt er gesproken over de bevolkingssamenstelling.

Zie ook

Mediabestanden WikiWoordenboek