Hoofdstad

Uiterlijk naar zijbalk verplaatsen verbergen

Een hoofdstad is een stad die de voornaamste politieke status geniet in een land, deelstaat, provincie of andere bestuurlijke entiteit. De positie van hoofdstad is vaak juridisch vastgelegd, soms in een grondwettelijke tekst. Meestal heeft het bestuur van het gebied zijn zetel in de hoofdstad. Een verwante, maar minder specifieke term is hoofdplaats. Deze term kan bij uitbreiding ook worden gebruikt voor de centrumplaats in een gemeente of regio.

Een stad kan de hoofdstad van verschillende bestuurlijke eenheden zijn; zo is Brussel de hoofdstad van België, van de Vlaamse Gemeenschap en van de Franse Gemeenschap.

Informeel gebruik

De term hoofdstad wordt in informele zin ook gebruikt om een specifieke eigenschap of bevoorrechte positie van een stad in institutioneel, geografisch of thematisch opzicht aan te geven. Zo wordt Brussel vaak de hoofdstad van Europa genoemd, Parijs de hoofdstad van de liefde en wordt Amsterdam soms beschouwd als de hoofdstad van de cannabis. Meer voor regionale of lokale marketingdoeleinden gemunt lijken voorbeelden als: Gouda, hoofdstad van de kaas of, als gelegenheidspredicaat: Enschede, hoofdstad van Twente.

Keuze voor een hoofdstad

Meestal wordt de belangrijkste stad van een gebied, die vaak ook de stad met de meeste inwoners en de grootste economie is, gekozen als hoofdstad. Na verloop van tijd kan het voorkomen dat andere steden de hoofdstad op sommige punten voorbijstreven.

Soms is een hoofdstad ook een primate city: een stad die disproportioneel groter is dan de andere steden in een land. Zo woont in sommige landen, zoals Cuba en Mexico, bijna een derde van de bevolking in de hoofdstedelijke agglomeratie.

Er kunnen echter redenen zijn om niet de grootste stad als hoofdstad aan te wijzen. Daarbij kan het gaan om speciaal geplande steden.

De moderne hoofdstad heeft niet altijd bestaan: in het middeleeuwse West-Europa kwam ambulant koningschap voor waarbij de vorst periodiek in verschillende plaatsen verbleef.

Politieke keuzes

Economische en planologische keuzes

Historische, culturele en persoonlijke keuzes

Strategische redenen

Combinaties van factoren

Strategisch belang van een hoofdstad

Een hoofdstad is tijdens een oorlog vaak van groot strategisch belang; als de hoofdstad van het vijandige land veroverd is kan de regering soms gevangengenomen worden en kunnen de belangrijke politieke centra worden ingenomen. Een hoofdstad heeft bovendien vaak een symbolische functie waardoor de val van de hoofdstad van een land sterk demoraliserend werkt. Overigens is dit geen wet van Meden en Perzen; er zijn in de geschiedenis tal van voorbeelden bekend van staten die stand wisten te houden en zelfs de invallers wisten te verslaan ondanks de val van de hoofdstad, zoals Servië in 1914, Frankrijk tijdens de Honderdjarige Oorlog, Rusland in 1812 en China tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij dient dan wel weer te worden aangetekend dat in vrijwel alle gevallen het regeringsapparaat tijdig geëvacueerd was en er al van tevoren serieus rekening gehouden werd met de val van de hoofdstad.

In de geschiedenis zijn veel belangrijke veldslagen rond hoofdsteden geleverd; zo werd er in de Amerikaanse Burgeroorlog heel veel strijd geleverd om Washington D.C., de hoofdstad van de Unie, ondanks het feit dat de regering relatief makkelijk per trein verplaatst kon worden en dat de stad nog geen heel belangrijk economisch centrum was.

Naam

Soms heeft een hoofdstad dezelfde naam als het land of de provincie. Dit komt voor in kleinere landen zoals Koeweit (Koeweit (stad)), Djibouti (Djibouti (stad)), Luxemburg (Luxemburg (stad)), Andorra (Andorra la Vella) en San Marino (San Marino (stad)). Een onmiskenbare overeenkomst is te zien in Mexico (hoofdstad Ciudad de México) en Brazilië (Brasilia). Sommige namen van landen zijn afgeleid van hun hoofdstad, dit is het geval bij Tunesië (Tunis) en Algerije (Algiers). Marokko komt van Marrakesh, de voormalige hoofdstad van het land.

Bij provincies is het niet ongewoon dat de hoofdstad dezelfde naam heeft, zoals bij Groningen, Luik, Antwerpen, Namen en Utrecht en bij de meeste Spaanse provincies. In Groot-Brittannië zijn veel namen van graafschappen afgeleid van hun hoofdstad, met het achtervoegsel -shire, zoals Oxfordshire (Oxford) en Cambridgeshire (Cambridge). Lancashire komt van Lancaster, de voormalige hoofdstad van het graafschap.

Soms is er in een gebied een stad met dezelfde naam die niet de hoofdstad is: New York (hoofdstad Albany), Kildare (hoofdstad Naas).

Uitzonderingen

Hoofdstad niet de regeringszetel

Een uitzondering op de definitie van een hoofdstad vormt de hoofdstad van Nederland, waarbij Amsterdam formeel de hoofdstad is, maar niet aan de kenmerken van een hoofdstad voldoet. De regering, het parlement, het hooggerechtshof, de meeste buitenlandse ambassades, en het staatshoofd zijn gevestigd in Den Haag, dat daarom ook wel de Residentiestad genoemd wordt. Amsterdam wordt weliswaar in de Nederlandse Grondwet vermeld als hoofdstad, maar de enige consequentie daarvan is dat een nieuwe koning aldaar beëdigd en ingehuldigd moet worden. Wel is Amsterdam economisch belangrijker dan Den Haag, en is het qua inwoners de grootste stad van Nederland.

Iets dergelijks is ook het geval bij o.a. Bolivia. Sucre is de formele hoofdstad, maar de regering zetelt in La Paz, dat ook verreweg de belangrijkste stad is.

Hoofdstad buiten het eigenlijke territorium

In sommige gevallen bevindt de hoofdstad van een gebied zich buiten het gebied zelf, vaak om praktische of politieke redenen:

Meerdere hoofdsteden

Soms worden de functies van een hoofdstad (zie de inleiding) verspreid over meerdere steden. In dit geval spreekt men vaak van meerdere hoofdsteden, hoewel er meestal maar één formele hoofdstad is. Voorbeelden:

Geen hoofdstad

Er zijn een paar onafhankelijke landen in de wereld zonder een officiële hoofdstad:

Jeruzalem

Israël en Palestina claimen beide de stad Jeruzalem als hoofdstad. Het VN-verdelingsplan van 1947 deelde deze stad in als een corpus separatum, maar dit is nooit doorgevoerd. De de facto hoofdstad van Palestina is Ramallah.

Zie ook

WikiWoordenboek