Regeringsvorm

Een regeringsvorm beschrijft de manier waarop een overheidsverband geregeerd wordt of misschien zou kunnen worden. In het algemeen gaat het hierbij om staten of landen, maar het is ook mogelijk de regeringsvorm van supranationale organisaties of decentrale overheden te beschrijven.

Regeringsvorm en staatsvorm

Van regeringsvorm moet staatsvorm onderscheiden worden. Met de staatsvorm bedoelen we niet de wijze waarop betrekkingen tussen verschillende ambten binnen één overheidsverband zijn geregeld, maar op de wijze waarop verschillende overheidsverbanden zich tot elkaar verhouden. Men onderscheidt daarin de eenheidsstaat, de federatie en soms ook de confederatie. Voorbeeld: Nederland is qua regeringsvorm te beschouwen als een constitutionele monarchie met een parlementair stelsel, terwijl het als staatsvorm te beschouwen is als een gedecentraliseerde eenheidsstaat.

Regeringsvorm en bestuursvorm

Soms wordt er naast het begrip regeringsvorm nog verschillende bestuursvormen onderscheiden. Zie daarvoor het overzicht van bestuursvormen.

Indelingen van staatsvorm

Er zijn een aantal criteria waarop regeringsvormen kunnen worden ingedeeld:

Enige regeringsvormen

Hieronder volgen enige regeringsvormen:

Zie ook Politiek van A tot Z voor meer terminologie.

Zie ook

Landen met hun staats- en regeringsvormen (klik op kaart voor Nederlandse legenda) · · Sjabloon bewerken Staats- en regeringsvormen
Staatshoofd:Aristocratie · Autocratie · Cesaropapie · Dictatuur · Gerontocratie · Monarchie (absolute monarchie · constitutionele monarchie · islamitische monarchie · kiesmonarchie) · Oligarchie · Republiek (directoriale republiek · parlementaire republiek · presidentiële republiek · semipresidentiële republiek) · Theocratie (kalifaat · pontificaat)
Ideologie:Bi-nationale staat · Democratie (directe democratie · ochlocratie · parlementaire democratie · meerpartijenstelsel) · Islamitische republiek · Meritocratie · Eenpartijstaat · Plutocratie · Technocratie · Volksrepubliek (radenrepubliek · socialistische sovjetrepubliek)
Regeringsvorm:Centralisme · Eenheidsstaat · Federalisme · Condominium · Confederatie · Vazalstaat · Natiestaat · Beschavingsstaat · Supranationalisme · Superstaat
Zie ook:Diarchie · Driemanschap · Tetrarchie · Pseudocratie · Gerontocratie · Kleptocratie · Personele unie