Aardbevingen op Mars: hoe plaatsvindend zij zijn?

Aardbevingen op Mars: Hoe plaatsvindend zijn zij? Mars is een planeet waar de mens al jarenlang in geïnteresseerd is. Hoewel deze planeet al jaren wordt onderzocht, zijn er nog altijd veel mysteries die om deze rode planeet heen hangen. Een van deze mysteries is de aanwezigheid van aardbevingen op Mars. In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp en proberen we te achterhalen hoe vaak en intens de bevingen op Mars zijn.

De aanwezigheid van aardbevingen op Mars

Er is bewijs dat aardbevingen op Mars plaatsvinden. Een van de grootste ontdekkingen die dit bewijzen is de seismometer van InSight, een Marslander die op 26 november 2018 op Mars landde. InSight is uitgerust met een speciale seismometer om Marsbevingen te kunnen meten. Deze seismometer heeft al verschillende bevingen op Mars geregistreerd. Sommige van deze bevingen zijn heel klein en veroorzaakten nauwelijks trillingen in de grond, terwijl andere bevingen veel heviger waren en over een langere afstand voelbaar waren. Daarnaast hebben ook andere Marsmissies aangetoond dat het op Mars tekeer kan gaan. Zo hebben de Marsrovers Curiosity en Spirit ook bewijs gevonden dat er aardbevingen op Mars voorkomen. Dit bewijs is vooral te vinden in de vorm van aardverschuivingen en scheuren in de grond.

Oorzaken van aardbevingen op Mars

De oorzaken van aardbevingen op Mars zijn tot op heden nog niet helemaal duidelijk. Toch zijn er wel een aantal mogelijke oorzaken te noemen. Ten eerste kan de aantrekkingskracht van de maan Phobos verantwoordelijk zijn voor aardbevingen op Mars. Wetenschappers denken dat de krachten die de maan uitoefent op Mars steeds veranderingen veroorzaken in de planeet. De buiging van het oppervlak door deze krachten kan vervolgens aardbevingen veroorzaken. Een tweede mogelijkheid is dat de aardbevingen op Mars worden veroorzaakt door de thermische uitzetting van de planeet. Mars heeft een dunne atmosfeer en kan daardoor temperatuurverschillen ervaren. Wanneer Mars opwarmt gedurende de dag, zet de grond uit en wanneer het afkoelt 's nachts, krimpt de grond. Deze uitzetting en krimp zou aardbevingen kunnen veroorzaken. Een derde mogelijke oorzaak is dat Mars nog steeds een actieve planeet is. Mars is klein genoeg om de hitte die bij de vorming van de planeet is vrijgekomen nog steeds binnen te houden. Hierdoor kan de kern van Mars nog steeds warmte produceren, wat weer zorgt voor beweging in de korst van de planeet.

Hoe vaak vinden aardbevingen op Mars plaats?

Het is lastig om te bepalen hoe vaak aardbevingen op Mars plaatsvinden, aangezien we nog niet genoeg meetgegevens hebben. Toch zijn uit de gegevens die er wel zijn, bepaalde conclusies te trekken. De grootste aardbeving die InSight tot nu toe heeft geregistreerd, had een kracht van 4,0 op de schaal van Richter. De frequentie van de aardbevingen op Mars was een stuk hoger dan verwacht, en deze aardbevingen blijken ook veel langer door te gaan dan op aarde. Daarnaast kwamen de aardbevingen die InSight registreerde vooral voor in bepaalde gebieden van Mars. Deze gebieden zijn voornamelijk de randen van de vulkanen. Dit kan erop wijzen dat de vulkanen een belangrijke rol spelen bij de aardbevingen op Mars.

Conclusie

De aanwezigheid van aardbevingen op Mars is inmiddels wel aangetoond. Door de seismograaf van de Marslander InSight kwamen we erachter dat Mars waarschijnlijk veel meer aardbevingen heeft dan we eerder dachten. Ook de Marsrovers Curiosity en Spirit hebben overtuigend bewijs gevonden dat er aardbevingen voorkomen op deze planeet. Hoewel we nog niet precies weten wat de oorzaak van deze aardbevingen is, zijn er wel drie mogelijke oorzaken te noemen. Zo kan de aardbeving voortkomen uit de aantrekkingskracht van de maan Phobos, de thermische uitzetting van de planeet of doordat Mars nog steeds een actieve planeet is. Onderzoekers weten nog niet precies hoe vaak deze aardbevingen voorkomen, maar uit de gegevens die tot nu toe bekend zijn, lijken de bevingen in bepaalde gebieden van Mars plaats te vinden. Dit zijn voornamelijk de randen van de vulkanen. De aanwezigheid van aardbevingen op Mars toont aan dat deze rode planeet nog vol verrassingen zit. Toekomstige Marsmissies zullen dan ook hopelijk nog meer antwoorden kunnen geven op vragen over deze planeet en de aardbevingen die er plaatsvinden.