Culturele verschillen in conflictbeheersing

Sociologie

Conflicten komen overal voor, zowel in onze persoonlijke levenssfeer als in de zakelijke wereld. Naast het oplossen van conflicten is het minstens zo belangrijk om deze conflicten vreedzaam te beheren en in de toekomst te voorkomen. In verschillende culturen worden conflicten echter op verschillende manieren beheerst. Dit artikel richt zich op de culturele verschillen in conflictbeheersing.

Individualistische versus collectivistische culturen

Een belangrijk onderscheid in cultuur is het verschil tussen individualistische en collectivistische culturen. In een individualistische cultuur staan het individu en diens eigenbelang centraal. Dit kan leiden tot conflicten tussen individuen, waarbij het individu zelf de oplossing probeert te vinden. In een collectivistische cultuur daarentegen, staan de groepsbelangen en het behoud van de harmonie binnen de groep centraal. Conflicten worden in deze cultuur dan ook vaak door de groep opgelost, waarbij de individuele belangen minder belangrijk zijn.

Een voorbeeld van een collectivistische cultuur is Japan. In Japan wordt er veel waarde gehecht aan de harmonie binnen de groep, waardoor men conflicten vaak vermijdt. Wanneer er toch een conflict ontstaat, wordt er vaak gezocht naar een oplossing waarbij beide partijen tevreden zijn en de harmonie binnen de groep behouden blijft.

In Nederland is daarentegen meer sprake van een individualistische cultuur. Conflicten worden vaak tussen individuen uitgevochten, waarbij het individu zelf de oplossing zoekt. Er wordt veel waarde gehecht aan het opkomen voor je eigen belangen.

Hoog context versus laag context culturen

Een ander belangrijk onderscheid in cultuur is het verschil tussen hoog context en laag context culturen. In een hoog context cultuur wordt er veel waarde gehecht aan de context waarin een boodschap wordt gebracht. Bijvoorbeeld de toon en lichaamstaal zijn belangrijk om de boodschap te begrijpen. In een laag context cultuur daarentegen, staat de boodschap op zichzelf en wordt er minder waarde gehecht aan de context waarin deze wordt gebracht.

Een voorbeeld van een hoog context cultuur is China. In China wordt er veel waarde gehecht aan de context van een boodschap. Zo kan het geven van kritiek als gezichtsverlies worden gezien, waardoor men deze kritiek indirect zal uiten. Dit kan leiden tot misverstanden in communicatie, omdat men de indirecte boodschap niet begrijpt.

In Nederland is er sprake van een laag context cultuur, waarbij de boodschap op zichzelf staat en minder waarde wordt gehecht aan de context waarin deze wordt gebracht. Kritiek wordt vaak direct geuit en men zegt wat men denkt.

Hiërarchische versus egalitaire culturen

Een derde onderscheid in cultuur is het verschil tussen hiërarchische en egalitaire culturen. In een hiërarchische cultuur is er sprake van een duidelijke hiërarchie, waarbij de positie van een persoon wordt bepaald door zijn of haar status. In een egalitaire cultuur daarentegen, wordt er minder waarde gehecht aan hiërarchie en is er sprake van gelijkheid tussen individuen.

Een voorbeeld van een hiërarchische cultuur is India. In India wordt er veel waarde gehecht aan status, waardoor conflicten tussen personen van verschillende statussen moeilijk zijn op te lossen. Omdat status een belangrijke rol speelt bij het bepalen van de positie van een persoon, kan het oplossen van een conflict waarbij status in het geding is, lang duren.

In Nederland is er sprake van een egalitaire cultuur, waarbij er weinig waarde wordt gehecht aan hiërarchie. Conflicten tussen personen van verschillende statussen zijn dan ook over het algemeen makkelijker op te lossen.

Tot slot

Culturele verschillen in conflictbeheersing zijn belangrijk om in gedachten te houden wanneer men in een interculturele omgeving werkt. Door rekening te houden met deze culturele verschillen kan men conflicten voorkomen en vreedzaam oplossen. Door kennis te hebben van de culturele verschillen in conflictbeheersing kan men interculturele communicatie verbeteren en werken aan een harmonieuze werkomgeving.