De invloed van trauma op ons leven

Sociologie

Inleiding:

Er is steeds meer aandacht voor de invloed van trauma op ons leven. Trauma kan allerlei vormen aannemen, van een eenmalige heftige gebeurtenis tot langdurige blootstelling aan stressvolle omstandigheden. Trauma kan grote emotionele en lichamelijke gevolgen hebben en kan leiden tot psychische problemen, zoals angststoornissen, depressies, PTSS en verslavingen. In dit artikel zullen we de verschillende vormen van trauma bespreken en de gevolgen hiervan voor ons leven.

Soorten trauma:

Er zijn uiteenlopende situaties die als traumatisch kunnen worden ervaren. Een paar voorbeelden zijn: seksueel misbruik, fysiek geweld, een ongeval, verlies van een naaste, oorlog, natuurrampen en langdurige blootstelling aan stress (zoals pesten).

Seksueel misbruik:

Seksueel misbruik kan een enorme impact hebben op het leven van een individu. De gevolgen van seksueel misbruik kunnen variëren van schuldgevoelens, schaamte, isolatie tot een post-traumatische stressstoornis (PTSS). De PTSS symptomen kunnen onder andere bestaan uit herbelevingen, slaapproblemen, prikkelbaarheid en concentratieproblemen.

Fysiek geweld:

Fysiek geweld, zoals huiselijk geweld, kan een ernstige traumatische ervaring zijn. De gevolgen van fysiek geweld zijn onder andere een laag zelfbeeld, angst, depressie, woede en PTSS.

Ongeval:

Een ernstig ongeval kan leiden tot langdurige psychische en lichamelijke klachten zoals angst, slaapproblemen, verwerkingsproblemen (waaronder PTSS) en lichamelijke pijn.

Verlies van een naaste:

Verlies van een naaste kan leiden tot een groot verdriet en rouw, en in sommige gevallen kan het posttraumatische stresssymptomen veroorzaken. Individuen kunnen zich schuldig voelen, zich eenzaam voelen en last krijgen van terugval.

Gevolgen van trauma:

Trauma kan leiden tot tal van gevolgen voor ons leven, waaronder emotionele, gedragsmatige, cognitieve en lichamelijke gevolgen. Enkele voorbeelden zijn:

Emotionele gevolgen:

De emotionele gevolgen van trauma kunnen zich uiten in de vorm van verdriet, woede, angst of schuldgevoelens. Ze kunnen ons veranderen in wie we zijn en hoe we onszelf zien. Individuen kunnen zich bijvoorbeeld minder waard voelen of minder vertrouwen hebben in relaties.

Gedragsmatige gevolgen:

Het gedrag van een individu kan ook veranderen als gevolg van traumatische ervaringen. Mensen kunnen meer teruggetrokken worden, meer risicovol gedrag vertonen of problemen krijgen met autoriteit.

Cognitieve gevolgen:

Cognitieve gevolgen van trauma kunnen onder andere bestaan uit geheugenproblemen, concentratieproblemen, verlies van interesse of verminderd zelfvertrouwen.

Lichamelijke gevolgen:

Trauma kan ook leiden tot lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en maag- en darmproblemen. Meer chronische lichamelijke klachten zoals chronische pijn en chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) kunnen ook het gevolg zijn van trauma.

Behandeling van trauma:

Trauma veroorzaakt vaak chronische klachten en kan behandeling noodzakelijk maken. Het doel van de behandeling is vaak het verminderen van de symptomen, het vergroten van het zelfbewustzijn en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Voorbeelden van behandelingen zijn:

EMDR:

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapie die gericht is op het verwerken van traumatische ervaringen. Tijdens de therapie maakt de patiënt oogbewegingen die ervoor zorgen dat herinneringen minder emotioneel beladen raken.

Cognitieve gedragstherapie:

Cognitieve gedragstherapie is gericht op het herstellen van disfunctionele denkpatronen en gedragingen. Therapeuten werken met de patiënt om verkeerde denkpatronen te vervangen door positievere denkpatronen en om disfunctioneel gedrag te vervangen door gezonder gedrag.

Conclusie:

Trauma kan allerlei vormen aannemen en kan leiden tot tal van emotionele en lichamelijke klachten. Het is dan ook belangrijk om de gevolgen van trauma serieus te nemen en te kiezen voor een passende behandeling. Het is ook van belang om het bewustzijn te vergroten van trauma om zo preventieve maatregelen te treffen. Zodat indien mogelijk traumatische ervaringen kunnen worden voorkomen.