De sociale constructie van gender en seksualiteit

Sociologie

Introductie

Gender en seksualiteit zijn twee onderwerpen waar de maatschappij al eeuwenlang mee bezig is. Ze zijn beide onderdeel van een sociale constructie, wat betekent dat ze niet alleen maar biologisch bepaald zijn maar ook deels gevormd worden door hoe we als samenleving denken over deze onderwerpen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat de sociale constructie van gender en seksualiteit precies inhoudt en wat voor invloed dit heeft op ons dagelijks leven.

De sociale constructie van gender

Gender is niet alleen maar gebaseerd op biologische kenmerken, zoals het hebben van een penis of vagina. Het heeft ook te maken met normen en waarden die de samenleving eraan heeft gekoppeld. Zo wordt van mannen bijvoorbeeld verwacht dat ze stoer zijn en van vrouwen dat ze zorgzaam zijn. Dit verschil in verwachtingen heeft gevolgen voor hoe we als individuen ons gedragen en welke rollen we op ons nemen in de maatschappij. Dit kan leiden tot ongelijkheid en discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt.

Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt

Doordat bepaalde beroepen in onze samenleving als ‘typisch mannelijk’ of ‘typisch vrouwelijk’ worden gezien, ontstaat er vaak een scheve verdeling op de arbeidsmarkt. Zo zijn mannen oververtegenwoordigd in technische beroepen en vrouwen in de zorg. Dit heeft gevolgen voor de salarissen en carrièremogelijkheden van mannen en vrouwen. Ook worden vrouwen vaak gezien als minder geschikt voor bepaalde functies, terwijl mannen juist sneller als ‘leiders’ worden gezien. Dit heeft alles te maken met de sociale constructie van gender.

De sociale constructie van seksualiteit

Seksualiteit is nog zo’n onderwerp waarbij normen en waarden een grote rol spelen in hoe we er als maatschappij mee omgaan. Zo wordt seksualiteit vaak gezien als iets dat alleen gebeurt in een heteroseksuele relatie tussen een man en een vrouw. Dit kan ervoor zorgen dat mensen die zich niet hieraan conformeren, zoals homoseksuelen of transgenders, gediscrimineerd worden en zich niet geaccepteerd voelen.

Inclusie van de LGBT+ gemeenschap

Gelukkig zijn er de laatste jaren steeds meer initiatieven om de LGBT+ gemeenschap meer inclusief te maken in onze maatschappij. Zo zijn er campagnes die aandacht vragen voor inclusiviteit op de werkvloer en in het onderwijs, en zijn er steeds meer landen die het homohuwelijk legaliseren. Het is belangrijk om te beseffen dat seksualiteit geen ‘fout’ of ‘afwijking’ is wanneer het niet past binnen de norm, maar simpelweg een ander onderdeel van onze samenleving.

Conclusie

Gender en seksualiteit zijn beide onderwerpen waar de maatschappij al eeuwenlang mee bezig is. We hebben gezien dat ze beide onderdeel zijn van een sociale constructie, en dus niet alleen maar biologisch bepaald. Dit kan leiden tot discriminatie en ongelijkheid in onze samenleving, maar er zijn gelukkig ook steeds meer initiatieven om mensen die zich hier niet aan conformeren meer te inclusief te maken. Het is belangrijk om te beseffen dat we als samenleving deze normen en waarden zelf gecreëerd hebben en dat het belangrijk is om kritisch te blijven nadenken over hoe we hiermee omgaan en hoe we dit kunnen verbeteren.