Filosofie van de psychologie: de uitdagingen van subjectiviteit

Alle wetenschappen worden geconfronteerd met uitdagingen die inherent zijn aan hun onderwerp van onderzoek, maar de psychologie is een uitzondering. De focus van de psychologie op de studie van de menselijke geest en het gedrag heeft vele uitdagingen met zich meegebracht, waarvan er één de subjectiviteit is. In dit artikel zullen we de filosofie van de psychologie onderzoeken en de uitdagingen bespreken die verband houden met subjectiviteit.

Wat is subjectiviteit?

Subjectiviteit is het feit dat percepties, emoties en perspectieven van individuen variëren en soms zelfs afwijken van de algemene consensus. In andere woorden, het is het verschil tussen het perspectief van één en vele mensen. Het is een realiteit die vaak wordt genegeerd in wetenschappelijk onderzoek omdat het tegenovergesteld is aan objectiviteit, die natuurlijk de kernwaarde is van de wetenschap. Objectiviteit verzekert dat resultaten onafhankelijk zijn van iemands persoonlijke standpunten, ideologische overtuigingen, emotionele ervaringen of cognitieve processen. Op het eerste gezicht kan subjectiviteit een uitdaging lijken voor elke wetenschappelijke discipline, maar het heeft in de psychologie in het bijzonder enkele interessante uitdagingen.

Uitdagingen van subjectiviteit in de psychologie

Subjectiviteit in de perceptie van waarnemingen

Een van de belangrijkste obstakels veroorzaakt door subjectivering in de psychologie is de aard van percepties. Een klassiek voorbeeld is de kleur waargenomen door individuen. We weten al dat kleuren niet inherent zijn aan de objecten zelf, maar aan de reactie van ons visueel systeem op de weerkaatste golflengte van het licht. Dit leidt echter tot een probleem - iedereen heeft een uniek visueel systeem. Er zijn individuele variaties in alle onderdelen van het visuele systeem, waardoor in feite ieder persoon een unieke combinatie van intra- en interindividuele verschillen heeft. Dit maakt kleurenperceptie onderhevig aan de invloed van persoonlijke emoties, cognitieve verwerking en zintuiglijke respons, wat het moeilijk maakt voor onderzoekers om betrouwbare conclusies te trekken.

Subjectiviteit in emotionele verwerking

Een ander obstakel dat de psychologie tegenkomt bij het onderzoek naar subjectiviteit, is de emotie-gerelateerde aspecten van de menselijke geest. In de dagelijkse praktijk worden emoties vaak beschouwd als een kenmerk van persoonlijkheid en individuele ervaringen in plaats van als aangeleerd of gedeeld. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een depressie, kunnen emoties zo verregaand verwarrend of bedreigend worden dat er acute emotionele stoornissen ontstaan. Dit maakt het moeilijk om te bepalen of de waargenomen emoties representatief zijn voor een hele populatie of slechts een deel ervan.

Subjectiviteit in cognitieve beoordeling

Cognitie is de mentale en intellektuele processen van de geest. Net als bij emoties is subjectiviteit een groot probleem voor cognitief onderzoek. Cognitieve beoordelingen, zoals het beoordelen van herinneringen, intelligentie en creativiteit, onderzoeken in feite de individuele verschillen in geestelijke functies, die weer onderhevig zijn aan persoonlijke verschillen in emoties en percepties. Bovendien kunnen cognitieve testen sterk afhankelijk zijn van interpretatie, waardoor het mogelijk is dat meerdere interpretaties ontstaan uit dezelfde gegevens. Dit kan leiden tot onnodige verwarring bij het interpreteren van resultaten.

Verschillende manieren om om te gaan met subjectiviteit in de psychologie

Vanwege de vele problemen die voortkomen uit subjectiviteit is het belangrijk voor de psychologie om verschillende manieren te ontwikkelen om deze uitdagingen aan te pakken. Hieronder zijn enkele methoden die kunnen worden gebruikt om de negatieve effecten van subjectiviteit te verminderen:

Gebruik van statistiek

Statistiek kan een nuttig hulpmiddel zijn om betrouwbare conclusies te trekken uit psychologische gegevens. Door middel van een statistische analyse kunnen resultaten van verschillende individuele studies worden geaggregeerd en worden geëvalueerd of er sprake is van systematische verschillen tussen onderzoeken. De basisprincipes van statistiek omvatten bijvoorbeeld het gebruik van groepsgemiddelden en standaardafwijkingen, wat kan bijdragen aan het neutraliseren van subjectiviteit in gegevensanalyse.

Gebruik van gestandaardiseerde tests

Gestandaardiseerde tests zijn precies ontworpen om subjectiviteit te verminderen en objectieve resultaten te verkrijgen. Deze tests zijn gevalideerd en genormaliseerd om dezelfde meeteenheden aan te moeten kunnen bieden voor alle deelnemers. Door een gestandaardiseerde test te gebruiken, is het ook mogelijk om consistente resultaten te behalen, die kunnen worden vergeleken met de resultaten van andere studies. Voorbeelden van dergelijke tests zijn intelligentietests, persoonlijkheidstests en dergelijke.

Gebruik van multidisciplinaire benaderingen

Om subjectiviteit te beperken, is het ook belangrijk om een ​​interdisciplinaire benadering te gebruiken. In plaats van te vertrouwen op slechts één benadering of methode, kunnen onderzoekers beter kijken naar verschillende perspectieven. Door verschillende methoden, theoretische achtergronden en praktijken samen te voegen, is het mogelijk om verschillende gezichtspunten te verkrijgen en zo de inherent subjectieve aard van de psychologie te verminderen.

Conclusie: begrip van subjectiviteit is de sleutel tot vooruitgang in psychologisch onderzoek

Zoals we hebben besproken, is subjectiviteit een belangrijke uitdaging in de psychologie. Het beïnvloedt de manier waarop we waarnemingen interpreteren, emoties en cognitie beoordelen en resulteert in een verscheidenheid aan praktische problemen. Om effectief onderzoek te kunnen doen, moeten psychologen zich bewust zijn van deze uitdagingen en verschillende methoden gebruiken om de negatieve effecten tot een minimum te beperken. Het is mede hierdoor dat de filosofie van de psychologie de belangrijkste bron van vooruitgang in psychologisch onderzoek blijft en dat zijn voortdurende studie zo essentieel is voor de ontwikkeling van een breder begrip van de menselijke geest.