Hoe geneesmiddelen worden goedgekeurd door de FDA

Geneesmiddelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving omdat ze mensen en dieren kunnen helpen bij het behandelen van ziekten. Maar hoe worden deze geneesmiddelen goed gekeurd voordat ze op de markt komen? In de Verenigde Staten is de FDA (Food and Drug Administration) verantwoordelijk voor het goedkeuren van geneesmiddelen. In dit artikel zullen we in detail bespreken hoe geneesmiddelen worden goedgekeurd door de FDA.

Preklinische fase

Voordat een geneesmiddel mag worden getest op mensen, moet het worden getest in het laboratorium en bij dieren in de preklinische fase. In deze fase wordt het geneesmiddel getest op bijwerkingen, werkzaamheid en veiligheid. De resultaten van deze tests worden gebruikt om te beslissen of het geneesmiddel veilig genoeg is om te testen op mensen.

Tijdens deze fase worden ook de juiste dosering en toedieningsmethoden bepaald. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat het geneesmiddel effectief is en niet schadelijk voor de patiënten die het gebruiken.

Klinische fase

Als het geneesmiddel veilig en effectief lijkt in de preklinische fase, gaat het door naar de klinische fase. In deze fase wordt het geneesmiddel getest op mensen om te zien hoe het werkt en of het veilig is. De klinische fase bestaat uit drie fasen:

Fase 1

In fase 1 wordt het geneesmiddel getest op een klein aantal gezonde vrijwilligers om de veiligheid en werkzaamheid te beoordelen. Het doel van deze fase is om de dosering van het geneesmiddel te bepalen en eventuele bijwerkingen te identificeren.

Fase 2

In fase 2 wordt het geneesmiddel getest op een grotere groep patiënten om de werkzaamheid te beoordelen. Het doel van deze fase is om te zien of het geneesmiddel werkt bij de ziekte die het zou moeten behandelen en om de dosering te verfijnen. Deze fase duurt meestal enkele maanden tot twee jaar.

Fase 3

In fase 3 wordt het geneesmiddel getest op een nog grotere groep patiënten om de werkzaamheid en veiligheid verder te beoordelen. Het doel van deze fase is om voldoende bewijs te verzamelen om de FDA ervan te overtuigen dat het geneesmiddel veilig en effectief is. In deze fase worden ook de risico's en voordelen van het geneesmiddel vergeleken met bestaande behandelingen. Als het geneesmiddel succesvol is in fase 3, kan het worden goedgekeurd door de FDA.

Indiening van de aanvraag

Als het geneesmiddel succesvol is in de klinische fase, kan de fabrikant een aanvraag indienen bij de FDA om het geneesmiddel goed te keuren. Deze aanvraag bevat alle gegevens die zijn verzameld tijdens de preklinische en klinische fases, evenals informatie over de productieprocessen van het geneesmiddel en de etikettering. De FDA beoordeelt deze aanvraag grondig om te beslissen of het geneesmiddel veilig en effectief genoeg is om op de markt te worden gebracht.

Beoordeling door de FDA

De beoordeling door de FDA kan enkele maanden tot enkele jaren duren, afhankelijk van de complexiteit van het geneesmiddel en de hoeveelheid gegevens die zijn ingediend. De FDA beoordeelt alle gegevens en kan aanvullende informatie of tests aanvragen voordat ze een beslissing nemen.

Als het geneesmiddel wordt goedgekeurd door de FDA, wordt het op de markt gebracht en kunnen artsen het voorschrijven aan patiënten. Als het geneesmiddel niet wordt goedgekeurd, kan de fabrikant opnieuw een aanvraag indienen met aanvullende gegevens of kan het geneesmiddel worden stopgezet.

Conclusie

Het goedkeuringsproces van geneesmiddelen door de FDA is een langdurig en complex proces dat ervoor zorgt dat geneesmiddelen veilig en effectief zijn voordat ze op de markt worden gebracht. De FDA speelt dus een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van consumenten en patiënten. Het proces is echter niet perfect en soms worden geneesmiddelen later toch van de markt gehaald vanwege bijwerkingen die niet werden ontdekt tijdens de klinische fase. Het is dus belangrijk dat patiënten altijd de bijwerkingen van geneesmiddelen in de gaten houden en rapporteren aan hun arts of apotheker.