Hoe leerde de Aziatische olifant in de Antwerpen Zoo 'woorden tellen'?

Sociologie

Inleiding

In de Antwerpen Zoo werd jaren geleden een experiment uitgevoerd met een Aziatische olifant genaamd Kai-Mook. Het experiment had als doel om te onderzoeken of Kai-Mook in staat was om woorden te tellen. Het is bekend dat olifanten intelligent zijn en een goed geheugen hebben, maar het is nog niet eerder onderzocht of olifanten in staat zijn om woorden te tellen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het experiment en de uitkomsten hiervan.

Achtergrond

Kai-Mook was destijds een bekende olifant in de Antwerpse Zoo. Ze was geboren op 17 mei 2009 als het eerste levende olifantje in België. Kai-Mook was vrij jong toen ze werd gebruikt voor het experiment. Ze was ongeveer vier jaar oud. In het wild leven Aziatische olifanten in familiegroepen. Ze hebben een goed geheugen en kunnen zich langere tijd dingen herinneren. Olifanten kunnen ook leren en worden in verschillende delen van de wereld gebruikt voor werkzaamheden in de landbouw of het transport van goederen. Het is bekend dat dieren zoals chimpansees en honden in staat zijn om getallen te herkennen en te onderscheiden. Maar of een olifant in staat is om woorden te begrijpen en te associëren met getallen was nog niet onderzocht.

Het experiment

Het experiment met Kai-Mook was opgebouwd uit verschillende fases. In de eerste fase werd Kai-Mook getraind om de namen van verschillende groenten te herkennen. De dierverzorgers lieten haar kennismaken met verschillende groenten, zoals sla, wortel en prei. Telkens als ze een groente correct aanwees, kreeg ze een stuk fruit als beloning. In de volgende fase werd Kai-Mook getraind om een getal te koppelen aan een bepaalde groente. De dierverzorgers toonden Kai-Mook verschillende groenten en noemden daarbij het bijbehorende getal. Als er bijvoorbeeld om de wortel werd gevraagd, noemden de dierverzorgers het getal "één". In de derde fase werd Kai-Mook getraind om woorden te tellen. De dierverzorgers noemden een groente en vervolgens een getal. Kai-Mook moest dan het juiste aantal van die groente aanwijzen. Bijvoorbeeld bij het commando "drie preien", moest Kai-Mook drie preien aanwijzen. Als Kai-Mook het juiste aantal had aangewezen, kreeg ze een beloning.

De resultaten

Het experiment met Kai-Mook was succesvol. Kai-Mook was in staat om het aantal groenten te tellen die werden genoemd. Ze kon getallen herkennen en woorden associëren met aantallen. Uit het experiment bleek ook dat olifanten een goed geheugen hebben. Kai-Mook was in staat om de namen van de groenten en de bijbehorende getallen te onthouden.

Conclusie

Dit experiment toont aan dat Aziatische olifanten in staat zijn om woorden te begrijpen en te associëren met getallen. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de manier waarop dieren worden getraind en behandeld in dierentuinen en op olifantenkampen. Het is belangrijk om dieren te blijven uitdagen en nieuwe taken te geven om hun mentale capaciteit te blijven stimuleren. Dit kan bijdragen aan hun welzijn en het begrijpen van hun cognitieve capaciteiten.

Referenties

- Antwerp Zoo (2013). "Kai-Mook learns how to count". Geraadpleegd op 7 september 2021, van https://www.zooantwerpen.be/nl/kai-mook-leert-woorden-tellen/ - Plotnik, J. M., Shaw, R. C., & Brubaker, D. L. (2016). "Accounting for taste: A multi-attribute function for wild foods and the evolution of human diet". Evolution and Human Behavior, 37(3), 186-196.