Onderzoekers ontdekken onbekend mechanisme in ziekte van Parkinson

Sociologie

Onderzoekers ontdekken onbekend mechanisme in ziekte van Parkinson

Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die wordt gekenmerkt door de progressieve afbraak van neuronen in de hersenen die dopamine produceren. Dit leidt tot een breed scala aan motorische en niet-motorische symptomen, waaronder trillingen, stijfheid, langzame bewegingen, evenwichtsproblemen, depressie en cognitieve stoornissen. Hoewel de exacte oorzaak van de ziekte nog niet bekend is, hebben recente studies aangetoond dat erfelijke en omgevingsfactoren een rol spelen bij de ontwikkeling ervan.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Leuven heeft onlangs een belangrijke ontdekking gedaan die ons begrip van de ziekte van Parkinson kan verbeteren. Ze ontdekten dat een eiwit genaamd PARIS een belangrijke rol speelt bij de afbraak van dopamine producerende neuronen in de hersenen.

PARIS staat voor het "Parkinson Associated Risk Syndrome" en is een eiwit dat betrokken is bij de regulatie van de genexpressie. Het eiwit is eerder geïdentificeerd als een risicofactor voor de ontwikkeling van Parkinson, maar de precieze rol ervan in de ziekte was niet duidelijk.

Het team van de Universiteit van Leuven ontdekte dat PARIS fungeert als een soort 'remmer' van de productie van mitochondriën in dopamine producerende neuronen. Mitochondriën zijn de 'energiefabrieken' van de cel, die verantwoordelijk zijn voor de productie van ATP - de energiebron van de cel. Wanneer PARIS actief is, wordt de productie van mitochondriën verminderd, wat de neuronen vatbaar maakt voor schade en afbraak.

De onderzoekers onderzochten de effecten van PARIS bij muizen met parkinsonisme. Ze ontdekten dat de muizen die genetisch waren gemanipuleerd om PARIS uit te schakelen, minder symptomen van parkinsonisme vertoonden dan de muizen waarbij PARIS actief was.

Deze opwindende ontdekking kan leiden tot nieuwe behandelingen voor Parkinson. Als we in staat zijn om PARIS te reguleren, kunnen we de afbraak van dopamine producerende neuronen stoppen, waardoor de symptomen van de ziekte kunnen worden verminderd of zelfs voorkomen.

Er is echter nog veel werk te doen voordat deze bevindingen kunnen worden vertaald naar de klinische praktijk. Het is bijvoorbeeld nog niet bekend hoe PARIS wordt gereguleerd en hoe het kan worden gemanipuleerd zonder ongewenste bijwerkingen te veroorzaken. Verdere studies zullen deze vragen moeten beantwoorden.

In de tussentijd is deze bevinding een belangrijke stap voorwaarts in ons begrip van de ziekte van Parkinson en biedt het nieuwe hoop voor toekomstige behandelingen. Hieronder hebben we enkele van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat.

Belangrijkste bevindingen:

- PARIS is een eiwit dat betrokken is bij de regulatie van de genexpressie en is eerder geïdentificeerd als een risicofactor voor parkinsonisme.
- PARIS fungeert als een 'remmer' van de productie van mitochondriën in dopamine producerende neuronen, wat de neuronen vatbaar maakt voor schade en afbraak.
- Het uitschakelen van PARIS kan de symptomen van parkinsonisme verminderen.
- Verdere studies zal nodig zijn om te onderzoeken hoe PARIS kan worden gereguleerd zonder ongewenste bijwerkingen te veroorzaken.