Synthese van aspirine

Inleiding

Synthese van aspirine is een van de belangrijkste processen in de productie van een van de meest gebruikte medicijnen ter wereld. Aspirine wordt meestal ingenomen om pijn te verminderen en ontstekingen te verminderen. De synthese van aspirine is een complex proces dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de zuiverheid van het eindproduct wordt gehandhaafd. In dit artikel zullen we de synthese van aspirine in detail bespreken, inclusief de reactie, het mechanisme, de apparatuur en de veiligheidsmaatregelen.

Reactie

De synthese van aspirine is een reactie tussen salicylzuur en azijnzuuranhydride. De reactie wordt gekatalyseerd door zwavelzuur. Het reactiemechanisme wordt hieronder beschreven:

 • Salicylzuur en azijnzuuranhydride worden gemengd met zwavelzuur.
 • De zwavelzuur fungeert als een katalysator en proton acceptor en verlaagt de energie die nodig is voor de reactie.
 • De salicylzuur geeft een waterstofatoom af aan het azijnzuuranhydride.
 • Het gevormde zuur wordt snel gebonden door de zuurkatalysator, waardoor het uiteindelijke product wordt gevormd: aspirine.
 • Het gevormde zwavelzuur neutraliseert natriumcarbonaat om overtollig zuur te verwijderen.

Mechanisme

De synthese van aspirine wordt gekenmerkt door twee belangrijke stappen: de vorming van een ester en een zuur-base neutralisatiereactie. In de eerste stap reageert salicylzuur met azijnzuuranhydride om acetylsalicylzuur te vormen. De reactie bestaat uit het omwisselen van de OH-groep van salicylzuur voor het acetylgroepsanhydride (CH3CO) O-groep van azijnzuuranhydride. Deze stap wordt gekatalyseerd door zwavelzuur, dat het reactiemechanisme versnelt.

In de tweede stap wordt het gevormde zwavelzuur geneutraliseerd door natriumcarbonaat om het inactieve natriumsulfaat en koolstofdioxide te produceren. Deze stap zorgt ervoor dat alle reactieve zuren worden geneutraliseerd voordat het aspirine-eindproduct wordt geëxtraheerd.

Apparatuur

Een veilige en efficiënte synthese van aspirine vereist verschillende soorten apparatuur die geschikt zijn voor de reactie.

 • Erlemeyerkolf: gebruikt als reactievat.
 • Glazen staaf: gebruikt voor het roeren van de reactie.
 • Verwarmingsmantel: gebruikt voor het verhogen van de temperatuur om de reactiesnelheid te verhogen.
 • Kolf-waterafscheider: gebruikt om dampen te verwijderen die vrijkomen tijdens het proces om het reactiekanaal te beschermen.
 • Büchner trechter: gebruikt voor filtratie van het onzuivere aspirine.
 • Vacuümpomp: gebruikt om het filtratieproces te versnellen.

Veiligheidsmaatregelen

Het synthetiseren van aspirine vereist zorgvuldige aandacht voor veiligheidsmaatregelen. Enkele van de belangrijkste veiligheidsmaatregelen zijn:

 • Draag oogbescherming en handschoenen om letsel te voorkomen.
 • Gebruik de juiste apparatuur voor de reactie om ongelukken te voorkomen.
 • Vermijd het inademen van de dampen die vrijkomen tijdens de reactie.
 • Houd salicylzuur, azijnzuuranhydride en zwavelzuur buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
 • Bewaar de materialen op een koele, droge plaats.

Conclusie

De synthese van aspirine is een belangrijk chemisch proces dat bijdraagt aan de productie van een van de meest gebruikte medicijnen ter wereld. Door de reactie, het mechanisme, de apparatuur en de veiligheidsmaatregelen te begrijpen, kan een veilige en efficiënte synthese van aspirine worden uitgevoerd. Het is belangrijk om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen om letsel en ongelukken te voorkomen en de zuiverheid van het eindproduct te behouden.