Uitleg over biologische beschikbaarheid

Uitleg over biologische beschikbaarheid

Biologische beschikbaarheid is een term die vaak wordt gebruikt in de farmacologie en de voedingsindustrie. Het verwijst naar de mate waarin een medicijn of voedingsstof beschikbaar is voor het lichaam om te gebruiken. In dit artikel gaan we dieper in op wat biologische beschikbaarheid is, waarom het belangrijk is en hoe het kan worden beïnvloed.

Wat is biologische beschikbaarheid?
Biologische beschikbaarheid is de fractie van een stof die na inname de bloedbaan bereikt en klaar is voor gebruik door het lichaam. Dit betekent dat het gaat om het deel van de stof dat daadwerkelijk het lichaam kan bereiken en kan worden gebruikt voor de beoogde functie. In de farmacologie en voedingsindustrie wordt biologische beschikbaarheid vaak gebruikt om te kwantificeren hoe effectief een medicijn of voedingsstoffen is.

Waarom is biologische beschikbaarheid belangrijk?
Biologische beschikbaarheid is belangrijk omdat het bepaalt hoe effectief een medicijn of supplement is bij het bereiken van het gewenste effect. Als het lichaam slechts een klein deel van de stof kan opnemen, kan het effect lager zijn dan verwacht en kan een hogere dosis nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Dit kan leiden tot bijwerkingen en kan ook de kosten van het medicijn of supplement verhogen.

Hoe wordt biologische beschikbaarheid berekend?
Biologische beschikbaarheid wordt berekend door het vergelijken van de concentratie van de stof in het bloed nadat het is ingenomen met de concentratie van een intraveneuze dosis van dezelfde stof. Dit wordt uitgedrukt in een percentage waarbij 100% betekent dat het lichaam alle ingenomen stof heeft opgenomen en beschikbaar heeft gemaakt voor gebruik.

Hoe kan biologische beschikbaarheid worden beïnvloed?
Er zijn verschillende factoren die biologische beschikbaarheid kunnen beïnvloeden. Een van de belangrijkste factoren is de manier waarop de stof wordt ingenomen. Wanneer een medicijn of supplement intraveneus wordt toegediend, komt het direct in de bloedbaan en wordt het daarom volledig opgenomen. Wanneer het via de mond wordt ingenomen, zal het eerst door de maag en darmen gaan voordat het in het bloed wordt opgenomen. Dit kan de beschikbaarheid beïnvloeden omdat sommige stoffen worden afgebroken door maagzuur of gal.

Een andere factor die biologische beschikbaarheid kan beïnvloeden is de interactie met andere stoffen in het lichaam. Sommige stoffen, zoals cafeïne, kunnen de opname van bepaalde medicijnen verminderen. Sommige stoffen, zoals vetten, kunnen de opname van bepaalde voedingsstoffen verbeteren.

Samenvatting
Biologische beschikbaarheid is de fractie van een stof die na inname de bloedbaan bereikt en beschikbaar is voor gebruik door het lichaam. Het is belangrijk omdat het bepaalt hoe effectief een medicijn of supplement is bij het bereiken van het gewenste effect. Het kan worden beïnvloed door de manier waarop de stof wordt ingenomen en door de interactie met andere stoffen in het lichaam. Het berekenen van biologische beschikbaarheid is een belangrijk onderdeel van de farmacologie en voedingsindustrie om de effectiviteit van medicijnen en supplementen te bepalen.