Worden carrièremogelijkheden beperkt door sociaaleconomische achtergrond?

Sociologie

Inleiding

Een veelbesproken onderwerp in de maatschappij is of de carrièremogelijkheden van mensen beperkt worden door hun sociaaleconomische achtergrond. Dit is een belangrijk vraagstuk omdat het gelijke kansen voor iedereen op de arbeidsmarkt raakt. In dit artikel zullen we onderzoeken of deze stelling klopt en zo ja, welke factoren daarbij een rol spelen.

Wat is sociaaleconomische achtergrond?

Om deze vraag te beantwoorden moeten we eerst weten wat er wordt verstaan onder sociaaleconomische achtergrond. Dit is een verzamelterm voor verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de positie die iemand heeft binnen de samenleving. De belangrijkste factoren zijn inkomen, opleidingsniveau, beroep en sociale klasse. Een hoge sociaaleconomische achtergrond betekent dat iemand een goed inkomen heeft, hoogopgeleid is, een prestigieus beroep heeft en/of tot de hogere sociale klasse behoort. Een lage sociaaleconomische achtergrond betekent dat iemand juist een laag inkomen heeft, weinig opleiding heeft genoten, een minder prestigieus beroep heeft en/of tot de lagere sociale klasse behoort.

Klopt de stelling dat carrièremogelijkheden beperkt worden?

Uit onderzoek blijkt dat de sociaaleconomische achtergrond van iemand van invloed kan zijn op zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt. Zo hebben mensen met een hoge sociaaleconomische achtergrond vaak meer toegang tot netwerken en kunnen ze daardoor makkelijker aan een goede baan komen. Ook hebben ze vaak betere opleidingsmogelijkheden en kunnen ze zich daardoor beter ontwikkelen in hun vakgebied.

Aan de andere kant hebben mensen met een lage sociaaleconomische achtergrond vaak minder toegang tot deze mogelijkheden en kunnen ze daardoor tegen belemmeringen aanlopen op de arbeidsmarkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan discriminatie bij sollicitaties of een gebrek aan opleidingsmogelijkheden. Dit kan ervoor zorgen dat hun carrièremogelijkheden inderdaad beperkt worden.

Factoren die meespelen

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de mate waarin sociaaleconomische achtergrond invloed heeft op carrièremogelijkheden. Hieronder lichten we er een aantal toe.

Opleidingsniveau

Een van de belangrijkste factoren is het opleidingsniveau van iemand. Hoe hoger iemands opleidingsniveau, hoe meer kansen hij of zij heeft op de arbeidsmarkt. Mensen met een lage sociaaleconomische achtergrond hebben vaak minder toegang tot goede opleidingsmogelijkheden en kunnen daardoor niet altijd het maximale uit hun kwaliteiten halen.

Netwerk

Zoals eerder genoemd kan een goed netwerk veel verschil maken op de arbeidsmarkt. Mensen met een hoge sociaaleconomische achtergrond hebben vaak toegang tot dit soort netwerken, bijvoorbeeld door hun ouders of vriendenkring. Mensen met een lage sociaaleconomische achtergrond hebben deze voordelen vaak niet en moeten het op eigen kracht zien te doen.

Sekse en etniciteit

Onderzoek heeft uitgewezen dat ook sekse en etniciteit een rol spelen in de vraag of carrièremogelijkheden beperkt worden door sociaaleconomische achtergrond. Vrouwen en mensen met een migratieachtergrond hebben vaak minder kansen dan mannen en mensen zonder migratieachtergrond, zelfs als ze dezelfde opleiding en ervaring hebben.

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat de stelling dat carrièremogelijkheden beperkt worden door sociaaleconomische achtergrond deels klopt. Mensen met een lage sociaaleconomische achtergrond hebben vaak minder toegang tot netwerken en opleidingsmogelijkheden en kunnen daardoor belemmeringen ondervinden op de arbeidsmarkt. Toch zijn er ook factoren buiten de sociaaleconomische achtergrond die meespelen, zoals seksisme en racisme. Het is dus belangrijk om deze factoren ook mee te nemen als we kijken naar de vraag of er gelijke kansen zijn op de arbeidsmarkt.