.EUAlle kennis die de mens in de loop der eeuwen over .EU heeft vergaard, is nu op het internet beschikbaar, en wij hebben die voor u op een zo toegankelijk mogelijke manier gebundeld en geordend. Wij willen dat u snel en efficiënt toegang krijgt tot alles wat u over .EU wilt weten; dat uw ervaring plezierig is en dat u het gevoel hebt dat u echt de informatie over .EU hebt gevonden waarnaar u op zoek was.

Om onze doelstellingen te bereiken hebben wij ons niet alleen ingespannen om de meest actuele, begrijpelijke en waarheidsgetrouwe informatie over .EU te verkrijgen, maar wij hebben er ook voor gezorgd dat het ontwerp, de leesbaarheid, de laadsnelheid en de bruikbaarheid van de pagina zo aangenaam mogelijk zijn, zodat u zich kunt concentreren op het wezenlijke, het kennen van alle beschikbare gegevens en informatie over .EU, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over iets anders, wij hebben het al voor u geregeld. Wij hopen dat wij ons doel hebben bereikt en dat u de informatie heeft gevonden die u zocht over .EU. We heten u dus van harte welkom en moedigen u aan om te blijven genieten van de ervaring van het gebruik van scientianl.com .

.EU
Logo .eu.svg
geïntroduceerd 28 april 2005  ( 2005-04-28 )
TLD- type Landcode
Toestand Actief
register EURid
Sponsor Europese Commissie
Beoogd gebruik Met de Europese Unie verbonden entiteiten 
Daadwerkelijk gebruik Geleidelijk toenemend, vooral bij sites met pan-Europese of grensoverschrijdende bedoelingen.( details )
Registratiebeperkingen Registranten moeten zich binnen de EER bevinden
Structuur Namen worden direct op het tweede niveau geregistreerd
Documenten Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie
Geschillenbeleid EU ADR
DNSSEC Ja
Register website www.eurid.eu

.eu is het landcode-topniveaudomein (ccTLD) voor de Europese Unie (EU). Het domein werd gelanceerd op 7 december 2005 en is beschikbaar voor elke persoon, elk bedrijf of elke organisatie die gevestigd is in de Europese Unie. Dit werd in 2014 uitgebreid tot de Europese Economische Ruimte , nadat de verordening was opgenomen in de EER-overeenkomst, en is daarom ook beschikbaar voor elke persoon, onderneming of organisatie gevestigd in IJsland , Liechtenstein en Noorwegen . Het TLD wordt beheerd door EURid , een consortium dat oorspronkelijk bestond uit de nationale ccTLD- registerbeheerders van België , Zweden en Italië , later vergezeld door de nationale registerbeheerder van de Tsjechische Republiek . Eigenaars van handelsmerken konden registraties indienen via een sunrise - periode , in een poging cybersquatting te voorkomen . Volledige registratie begon op 7 april 2006.

Geschiedenis

Verordening 2019/517
Verordening van de Europese Unie
Tekst met EER- relevantie
Titel Verordening (EU) 2019/517 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de implementatie en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot wijziging en intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en tot intrekking van Verordening van de Commissie ( EG) nr. 874/2004
Gemaakt door Europees Parlement & Raad
Journal referentie [1]
andere wetgeving
Vervangt 874/2004
Wijzigt 733/2002
Huidige wetgeving

Vestiging

Het .eu-ccTLD is op 22 maart 2005 door ICANN goedgekeurd en op 2 mei 2005 in de rootzone van het internet geplaatst . Hoewel de EU geen land is (het is een intergouvernementele en supranationale organisatie sui generis ), heeft zij een uitzonderlijk voorbehoud in ISO 3166 . De Commissie en de ICANN hadden de onderhandelingen verlengd die meer dan vijf jaar hadden geduurd om de aanvaarding ervan te verzekeren.

.eu.int was tot 9 mei 2006 het subdomein dat het meest werd gebruikt door de Europese Commissie en het Europees Parlement , op basis van het .int- generieke topniveaudomein (gTLD) voor internationale instanties. Het .eu-domein (ccTLD) werd gelanceerd in december 2005, en hierdoor zijn de meeste .eu.int-domeinnamen gewijzigd in . europa.eu op Europadag , 9 mei 2006.

Zonsopgangperiode

De Sunrise periode werd opgedeeld in twee fasen. De eerste fase, die op 7 december 2005 begon, was het faciliteren van aanvragen door registranten met oudere rechten op basis van handelsmerken en geografische namen. De tweede fase begon op 7 februari 2006 en omvatte bedrijfs-, handels- en persoonsnamen. Bij alle Sunrise-aanvragen moest de aanvraag vergezeld gaan van documenten waaruit de aanspraak op eigendom van een bepaald recht blijkt. De beslissing werd vervolgens genomen door PricewaterhouseCoopers Belgium, dat door EURid was gekozen als valideringsagent .

Op 7 februari 2006 is het register geopend voor bedrijfs-, handels- en persoonsnamen. In de eerste 15 minuten waren er in totaal 27.949 aanmeldingen en na een uur 71.235.

Volksverhuizing

Op 7 april 2006 om 11.00 uur CET werd registratie mogelijk voor niet-merkhouders. De meeste mensen die domeinnamen vroegen, hadden hun registrars gevraagd om hun aangevraagde domeinen in een wachtrij te plaatsen, zodat ze de beste kans hadden om een domein te registreren. Op deze manier werden er meer dan 700.000 domeinen geregistreerd tijdens de eerste 4 bedrijfsuren. Sommige grote registrars zoals Go Daddy en kleine registrars zoals Dotster hadden last van lange wachtrijen en niet-reagerend, waardoor mensen 'de wachtrij konden verslaan' door zich te registreren via een registrar die de wachtrij al had verwerkt. In augustus 2006 waren er 2 miljoen .eu-domeinen geregistreerd. Het was toen de op drie na grootste ccTLD in Europa, na .de , .uk en .nl , en is internationaal een van de grootste.

Het aantal .eu-domeinregistraties in het jaar na de landrush van 7 april 2006 tot 6 april 2007 lijkt te hebben gepiekt op circa 2,6 miljoen .eu-domeinen. De marktaanpassing die volgt op een landrush in een domeinnaamextensie zorgt ervoor dat het aantal geregistreerde domeinen zal dalen, aangezien veel speculatieve domeinregistraties die niet werden doorverkocht, niet worden verlengd. Dit wordt ook wel de Junk Dump genoemd . Op de ochtend van 7 april 2007 stond het aantal actieve .eu-domeinen op 2.590.160, waarbij sinds 5 april 2007 ongeveer 15.000 domeinen zijn verwijderd.

Stabilisatie

In april 2007 waren ongeveer 1,5 miljoen .eu-domeinen aan vernieuwing toe. De EURid-registersoftware is gebaseerd op de DNS.be-software en domeinen worden fysiek vernieuwd aan het einde van de maand van hun verjaardag van registratie. Dit proces verschilt van meer geavanceerde registers zoals die van .com TLD en andere ccTLD's die dagelijks actief zijn. Zoals bij elke post-landrush-fase, krimpt een verlenging naarmate de Junk Dump van kracht wordt.

Meer dan een jaar na de lancering van .eu (5 juli 2007) bedroeg het aantal geregistreerde .de- domeinen 11.079.557 volgens de statistiekenpagina van de Duitse .de-registry , terwijl het aantal Duitse .eu-domeinen volgens de statistiekenpagina van EURid 796.561 was. Het aantal geregistreerde .uk- domeinen was 6.038.732 volgens de statistiekenpagina van .uk-registry Nominet . Het aantal .eu-domeinen dat schijnbaar in het VK eigendom was, bedroeg 344.584.

De omvang van de inkrimping van .eu ccTLD is moeilijk in te schatten omdat EURid geen gedetailleerde statistieken publiceert over het aantal nieuwe domeinen dat elke dag wordt geregistreerd. In plaats daarvan geeft het slechts één cijfer voor het aantal actieve domeinen. Het aantal nieuwe registraties wordt gecombineerd met het aantal geregistreerde domeinen. Op 30 april 2007 waren ongeveer 250.000 .eu-domeinen verwijderd of in quarantaine geplaatst. In de tussenliggende jaren heeft het vernieuwingspercentage zich gestabiliseerd tot ongeveer 80%, wat boven het sectorgemiddelde ligt.

Brexit

Op 29 maart 2018 werd als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie aangekondigd dat "vanaf de terugtrekkingsdatum, ondernemingen en organisaties die in het Verenigd Koninkrijk maar niet in de EU zijn gevestigd, en natuurlijke personen die woonachtig zijn in in het Verenigd Koninkrijk komen niet langer in aanmerking voor het registreren van .eu-domeinnamen of, als zij .eu-registranten zijn, voor het verlengen van .eu-domeinnamen die vóór de terugtrekkingsdatum zijn geregistreerd". De commissie heeft op 27 april 2018 aangekondigd dat ze de registratie wil openstellen voor alle EU- en EER-burgers, ook voor mensen die buiten de EU wonen. Het Parlement, de Raad en de Commissie hebben hierover in december 2018 overeenstemming bereikt en de bijbehorende verordening is op 31 januari 2019 door het Parlement aangenomen.

De 317.000 Britse .eu-domeinnamen waren onderwerp van Brexit-onderhandelingen omdat het .eu-domein gereserveerd is voor gebruik in de Europese Unie. De .eu-Brexit zou op 30 maart 2020 hebben plaatsgevonden, in het geval van geen deal, maar is inmiddels uitgesteld tot januari 2021.

Britse burgers hebben hun .eu-domein op 1 januari 2021 voor drie maanden opgeschort, gedurende deze tijd kunnen ze het domein opnieuw activeren als ze hun adres wijzigen in een EER-lidstaat of op een andere manier hun EER-burgerschap kunnen bewijzen. Als ze binnen deze tijd hun EER-burgerschap niet bewijzen, wordt hun domein in maart 2021 verwijderd.

De Britse regering heeft in oktober 2020 richtlijnen uitgebracht voor Britse burgers met betrekking tot .eu-domeinen, en .eu-houders met een bijgevoegd Brits adres zijn twee keer benaderd door het domeinregister met betrekking tot hun domeinen - één keer in oktober 2020, één keer in december 2020.

De vrijhandelsovereenkomst tussen het VK en de EU heeft geen betrekking op .eu-domeinen.

Gebruik door de instellingen van de Europese Unie

Het domein op het tweede niveau .europa.eu is gereserveerd voor sites van EU-instellingen, waarbij instellingen en agentschappen de overstap maken van .eu.int naar . europa.eu- domeinen op de Europadag van 9 mei 2006.

Daadwerkelijk gebruik

De belangrijkste gebruikers van .eu-domeinen zijn websites met pan-Europese of grensoverschrijdende bedoelingen en doelgroepen. Het wordt vaak gebruikt om de 'Europese identiteit' van een website te benadrukken, in tegenstelling tot de website met een strikt nationaal ccTLD- of wereldwijd 'dotcom'-karakter. Alternatief ( opportunistisch ) gebruik omvat Baskische webpagina's (zoals de beginletters van Euskadi of de taal Euskara ) en Roemeense, Portugese of Galicische persoonlijke sites, aangezien eu het equivalent is van het Engelse voornaamwoord 'I' in die talen.

In de meeste landen van de EU hebben de nationale ccTLD's het grootste marktaandeel, terwijl de rest verspreid is over .com / .net / .org / .info / .biz . Als gevolg hiervan heeft .eu een zware strijd geleverd om een aanzienlijk aandeel van deze nationale markten te veroveren. De dominante spelers zijn meestal de nationale ccTLD en .com. De andere TLD's zoals .net , .org en in mindere mate .info en .biz hebben steeds kleinere aandelen van deze nationale markten.

Sommige .eu-domeinnamen hebben enige populariteit genoten , zoals torrentz2.eu . Volgens de Tranco-ranglijst bevatte de top 100 duizend meest populaire domeinen ter wereld in november 2019 meer dan 200 .eu-domeinen.

Parkeren en omleidingen

Rond 2010 wezen sommige statistieken erop dat een groot aantal .eu-domeinen werd gebruikt om naar andere domeinen door te verwijzen.

 • Sommige domeinregistranten gebruiken hun .eu-website als een webportaal met een lijst van hun nationale websites met nationale ccTLD's .
 • Andere registranten hebben een .eu-domeinnaam geregistreerd om de merknaam van hun hoofdwebsite of domein te beschermen en bezoekers om te leiden naar hun reeds bestaande nationale ccTLD- of .com-website. (voorbeeld: www.champagne.eu )
 • 12,8% van de .eu-websites zijn parkeerpagina's met pay-per-click (PPC) advertenties. ISP's en webhosters zullen ongebruikte domeinen vaak verwijzen naar een webpagina voor domeinparkeren met PPC-advertenties. Dit percentage is exclusief .eu-domeinen die naar pagina's verwijzen of niet zijn ingesteld in DNS.
 • 26% van de .eu-domeinnamen zijn omleidingen naar bestaande nationale ccTLD- of .com-websites.

Volgens pagina 20 van EURid 's jaarverslag over 2006 , de verdeling van de .eu domeinnaam eigendom cijfers op 31 december 2006 was:

 • Registranten met meer dan 10.000 domeinen: 6
 • Registranten met 5.000-9.999 domeinen: 18
 • Registranten met 1.000-4.999 domeinen: 64
 • Registranten met 100-999 domeinen: 1,257
 • Registranten met 10-99 domeinen: 20.886
 • Registranten met 6-9 domeinen: 22.933
 • Registranten met 5 domeinen: 13.200 (66.000 domeinen)
 • Registranten met 4 domeinen: 23.007 (92.028 domeinen)
 • Registranten met 3 domeinen: 42.887 (128.661 domeinen)
 • Registranten met 2 domeinen: 115.543 (231.086 domeinen)
 • Registranten met 1 domein: 610.679

Het aantal registranten met vijf domeinen of minder geregistreerd in .eu ccTLD bedroeg volgens deze statistieken 805.316. Deze registranten waren goed voor 1.128.454 domeinen van 2.444.947 geregistreerde .eu-domeinen op 31 december 2006. Deze registraties, meestal die van individuen en bedrijven die hun merk beschermen, vertegenwoordigen slechts 46% van het aantal geregistreerde .eu-domeinen.

Cyrillisch domein

. , een topleveldomein met cyrillische letters, is op 1 juni 2016 in gebruik genomen. Een cyrillisch domein was nodig omdat Bulgarije, lid van de EU, het cyrillische alfabet gebruikt. Toetsenborden en smartphones die in Bulgarije worden gebruikt, hebben speciale toetscombinaties om het script te wijzigen, maar om dat te voorkomen, worden volledig Cyrillische adressen gebruikt. De EU heet ( ) in het Bulgaars Cyrillisch, maar . (in Cyrillische letters) lijkt veel te veel op .ec (in Latijnse letters), het bestaande topleveldomein van Ecuador, duswerd gekozenvoor . . (Hoewel sommige Latijnse en Cyrillische letters er identiek kunnen uitzien, hebben ze verschillende tekencoderingen en zijn ze verschillend voor gegevensverwerkingsdoeleinden. Bijgevolg is er een kans op een verkeerde voorstelling van zaken, tenzij er stappen worden ondernomen om misbruik van registratie te voorkomen).

EURid heeft een regel dat de domeinnaam op het tweede niveau in hetzelfde script moet staan als het domein op het hoogste niveau, dus Cyrillische domeinen op het tweede niveau moeten onder . staan in plaats van .eu, en alle domeinnamen onder . moeten worden gespeld Cyrillisch gebruiken. Oudere Cyrillische domeinen onder .eu werden bij de lancering gekloond naar . .

Grieks domein

In 2016 is een aanvraag ingediend voor een topleveldomein met Griekse letters, . .

De applicatie werd oorspronkelijk afgewezen omdat deze visueel te veel op .eu leek. De Griekse naam van de EU is ( ), maar . zou te visueel vergelijkbaar zijn .ee , de top-level domein van Estland .

In 2019 zijn stappen gezet om . als domein goed te keuren . Het voorstel was om één en dezelfde registry manager van .eu, .e en . te hebben , die ervoor moet zorgen dat second-level domeinen niet visueel op elkaar lijken en op de lange termijn alle Cyrillische domeinen onder .eu toewijst aan .e en alle Griekse letters domeinen naar . . .- domeinnamen zijn officieel gelanceerd in november 2019.

Beschuldigingen van misbruik

Domeinnaamspeculatie , domeinnaamopslag en cybersquatting zijn altijd kenmerken van de lancering van een nieuw TLD; dit was echter meer wijdverbreid in het geval van de lancering van .eu.

Bob Parsons , CEO en mede-oprichter van GoDaddy , bekritiseerde het door EURid ontworpen landrush-proces. In het bijzonder veroordeelde hij het gebruik van lege vennootschappen door sommige registrars. In zijn blog verklaarde hij: "Deze bedrijven hebben, in plaats van alleen hun echte actieve registrars te registreren, honderden nieuwe "fantoom" registrars gecreëerd." Parsons noemde een groep van ongeveer 400 bedrijven, allemaal met vergelijkbare adres- en contactgegevens, gevestigd in New York, elk geregistreerd als een LLC ; naar zijn mening waren dit fantoomregistrars "gemaakt om de .EU landrush te kapen."

Deze "fantoom" registrars hadden in feite honderden mogelijkheden om een domein te registreren, terwijl een echte registrar in feite maar één kans had om hetzelfde domein te registreren. Zo werden sommige registranten uit het .eu-landrushproces verdrongen en veel generieke .eu-domeinnamen zijn nu eigendom van de bedrijven die deze "fantoom" -registreerders gebruiken.

Patrik Lindén, destijds woordvoerder van EURid, ontkende de aantijgingen van Parsons en verklaarde dat "[EURid] heeft geverifieerd dat elke registrar een individuele rechtspersoon was. Elk moest een overeenkomst met ons ondertekenen en 10.000 vooruitbetalen." Parsons betwistte niet dat elke registrar een afzonderlijke juridische entiteit was, maar merkte op dat het creëren van dergelijke entiteiten triviaal was: "De heer Linden leek er trots op dat het EURid-register verifieerde dat elke aanvrager een juridische entiteit was voordat deze werd geaccrediteerd. Neem even de tijd en bedenk wat dat betekent. U kunt voor $ 50 een "rechtspersoon" vormen - een LLC - en u bent klaar om te gaan. Is dat wat we willen dat een register doet Willen we niet dat ze ervoor zorgen dat de organisatie het maakt het mogelijk om eindgebruikers te voorzien van zijn domeinnamen met name Europa's eigen domeinnaam daadwerkelijk in de domeinregistratiebusiness zitten"

Anderen beweerden dat het .eu-domein tijdens de sunrise-periode actief was aangevallen door speculanten die fast-track Benelux-handelsmerken gebruikten om oudere rechten te creëren op verschillende hoogwaardige generieke termen en tijdens de landrush door speculanten die EU-dekmantelbedrijven in het VK en Cyprus gebruikten om zich te registreren groot aantal domeinen. Hoewel er speculatieve activiteit plaatsvond met de lancering van andere domeinen, was het de omvang van de activiteit die de competentie van EURid in het beschermen van de integriteit van eu ccTLD in twijfel trok.

De EURid-organisatie onderzocht enkele beschuldigingen van misbruik en kondigde in juli 2006 de schorsing aan van meer dan 74.000 domeinnamen en dat ze 400 registrars aanklaagden wegens contractbreuk. De status van de domeinen is gewijzigd van actief naar in de wacht . Dit betekende dat de domeinen niet konden worden verplaatst of van eigenaar konden worden veranderd. De registrars verloren ook hun toegang tot de EURid-registratiedatabase, waardoor ze geen .eu-domeinnamen meer konden registreren. De rechtsvordering heeft betrekking op de praktijk van domain name warehousing , waarbij grote aantallen domeinnamen worden geregistreerd, vaak door registrars, met de bedoeling deze vervolgens door te verkopen aan derden. De EURid-regels stellen dat aanvragen voor domeinen alleen kunnen worden gedaan nadat een legitieme aanvraag is gedaan bij een registrar. De 74.000 aanvragen werden ingediend op naam van slechts drie in Cyprus geregistreerde bedrijven: Ovidio Ltd., Fausto Ltd. en Gabino Ltd.

De betrokken registrars, die zich bij de actie van de betrokken registranten hadden aangesloten, kregen op 27 september 2006 een voorlopige beschikking van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel, België. De rechtbank beval EURid om de geblokkeerde domeinnamen vrij te geven of anders een boete van 25.000 te betalen per uur voor elke betrokken domeinnaam. EURid voldeed aan het gerechtelijk bevel en veranderde de status van de domeinen van on-hold naar actief en herstelde toegang tot de EURid-registratiedatabase voor de betrokken registrars.

De belangrijkste juridische procedure, die van EURid die de ontbinding van de registrarovereenkomsten tussen EURid en de registrars in kwestie eist, moet nog worden behandeld.

Zie ook

Referenties

Externe links

Opiniones de nuestros usuarios

Sanne Prins

Soms als je op internet ergens informatie over zoekt, vind je artikelen die te lang zijn en die blijven doorgaan over dingen die je niet interesseren. Ik vond dit artikel over .EU leuk omdat het to the point is en precies gaat over wat ik wil, zonder te verdwalen in nutteloze informatie., Het is een goed artikel over .EU

Saskia Bakker

Goed artikel over .EU

Maaike Zijlstra

Ik vond de informatie die ik vond over .EU zeer nuttig en plezierig. Als ik een 'maar' zou moeten zetten, zou dat misschien zijn dat het niet inclusief genoeg is in zijn formulering, maar voor de rest is het geweldig., Het artikel over .EU is zeer nuttig en plezierig